Δευτέρα, 22 Απρίλη, 2024 - 13:53

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Πιστοποιημένη εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της με θέμα τις Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία

 
Η ΕΔΑ Αττικής, στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας και των δράσεών της για βιώσιμη ανάπτυξη, προχώρησε στην υλοποίηση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα τις Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία. Το ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, απευθύνεται σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το εργαστήριο ΜΕΘΕΞΗ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
 
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των διευθυντικών στελεχών σε θέματα αναγνώρισης, πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και ανάδειξης καλών πρακτικών βελτίωσης του εργασιακού κλίματος, απαλλαγμένων από στερεοτυπικές και προκατειλημμένες συμπεριφορές που οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά θεματικών ενοτήτων, όπως εισαγωγή στις βασικές έννοιες και ορολογία για τα είδη των διακρίσεων, ενημέρωση για το ισχύον νομικό πλαίσιο, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις προβλεπόμενες ποινές για τις παραβατικές συμπεριφορές. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους τα μέλη των ομάδων στόχου όπως γυναίκες, μετανάστες, πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Τέλος, αναλύονται οι καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων με σκοπό τη δημιουργία ενός ισότιμου εργασιακού περιβάλλοντος.
 
Η πρωτοβουλία της ΕΔΑ Αττικής για την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς συμπίπτει χρονικά με την δημοσίευση του νέου νόμου Ν4808/19.06.2021, σύμφωνα με τον οποίο, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας τους, πολιτικές που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, δίκαιου και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, παράλληλα με την εφαρμογή της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης ως προς την πρόσβαση στη εργασία και στην απασχόληση, την εξέλιξη καθώς και τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης εντός της εταιρείας.
 
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, κ Πιέρρος Χατζηγιάννης, χαιρετίζοντας τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία», ανέφερε ότι «Η ΕΔΑ Αττικής, με αίσθημα ευθύνης και ενσυναίσθηση απέναντι στους εργαζομένους της και τις ανάγκες τους, στηρίζει την ανάπτυξη, την επαγγελματική εξέλιξη και την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, προσφέροντας πιστοποιημένη εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο σε θέματα που άπτονται της διοίκησης, όσο και σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία μας να προσφέρουμε πιστοποιημένη εκπαίδευση στα στελέχη μας για Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής, και εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές μας και τη δέσμευσή μας για ένα σύγχρονο, δίκαιο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους μας». 
 
Από την πλευρά του, ο κ. Γεράσιμος Καραμπελιάς, Ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου ΜΕΘΕΞΗ και Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ευχαρίστησε θερμά τη Διοίκηση της ΕΔΑ Αττικής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία αξιέπαινη πρωτοβουλία για την προώθηση των θεμάτων ίσων ευκαιριών και διαφορετικότητας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, ενώ εξέφρασε την ευχή και άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν στο προσεχές μέλλον την πρωτοβουλία και το καλό παράδειγμα της ΕΔΑ Αττικής.
 
Tags: