Τρίτη, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2024 - 21:35
Πολιτισμός [16/05/2016, 18:56]
Ντυμένος αιωνίως στα λευκά, με τα μήλα στο πρόσωπό του λίγο κόκκινα, τη φωνή μόλις να βγαίνει και...